.

Selasa, 21 Februari 2012

ASMAUL HUSNA

ASMAUL HUSNA

Dalam agama Islam, Asmaa'ul husna adalah nama-nama Allah yang indah dan baik. Asma berarti nama dan husna berarti yang baik atau yang indah, jadi asma'ul husna adalah nama nama milik Allah yang baik lagi indah.
Sejak dulu para ulama telah banyak membahas dan menafsirkan nama-nama ini, karena nama-nama Allah adalah alamat kepada Dzat yang mesti kita ibadahi dengan sebenarnya. Meskipun timbul perbedaan pendapat tentang arti, makna, dan penafsirannya akan tetapi yang jelas adalah kita tidak boleh musyrik dalam mempergunakan atau menyebut nama-nama Allah ta'ala. Selain perbedaaan dalam mengartikan dan menafsirkan suatu nama terdapat pula perbedaan jumlah nama, ada yang menyebut 99, 100, 200, bahkan 1.000 bahkan 4.000 nama, namun menurut mereka, yang terpenting adalah hakikat Dzat Allah SWT yang harus dipahami dan dimengerti oleh orang-orang yang beriman seperti Nabi Muhammad SAW.
Asma'ul husna secara harfiah adalah nama-nama, sebutan, gelar Allah yang baik dan agung sesuai dengan sifat-sifat-Nya. Nama-nama Allah yang agung dan mulia itu merupakan suatu kesatuan yang menyatu dalam kebesaran dan kehebatan milik Allah.
Para ulama berpendapat bahwa kebenaran adalah konsistensi dengan kebenaran yang lain. Dengan cara ini, umat Muslim tidak akan mudah menulis "Allah adalah ...", karena tidak ada satu hal pun yang dapat disetarakan dengan Allah, akan tetapi harus dapat mengerti dengan hati dan keteranga Al-Qur'an tentang Allah ta'ala. Pembahasan berikut hanyalah pendekatan yang disesuaikan dengan konsep akal kita yang sangat terbatas ini. Semua kata yang ditujukan pada Allah harus dipahami keberbedaannya dengan penggunaan wajar kata-kata itu. Allah itu tidak dapat dimisalkan atau dimiripkan dengan segala sesuatu, seperti tercantum dalam surat Al-Ikhlas.
"Katakanlah: "Dia-lah Allah, Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia". (QS. Al-Ikhlas : 1-4)
Para ulama menekankan bahwa Allah adalah sebuah nama kepada Dzat yang pasti ada namanya. Semua nilai kebenaran mutlak hanya ada (dan bergantung) pada-Nya. Dengan demikian, Allah Yang Memiliki Maha Tinggi. Tapi juga Allah Yang Memiliki Maha Dekat. Allah Memiliki Maha Kuasa dan juga Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sifat-sifat Allah dijelaskan dengan istilah Asmaaul Husna, yaitu nama-nama, sebutan atau gelar yang baik.

Manfaat Setiap Amalan Dalam Asmaul Husna

Oleh : H. Akhmad Fauzi Rakhman
1. Ya Allah, di baca 5000x dengan khusyuk, tertib, kebersihan rohani untuk dekat pada Allah tiap hari
2. Yaa Rahman 500x sehabis shalat 5 waktu, menuntunkita menjadi welas asih, hati terang dan tidak pelupa
3. Yaa Rahiim 100x setiap hari agar orang lain menyayangi dan memberikan kemudahan bagi kita
4. Yaa Maalik 121x setiap pagi hari kita dihargai sesama dan hidup kita berkecukupan
5. Yaa Quddus 100x setiap hari setelah tergelincir matahari, hati kita bersih dari sombong, iri, serakah dan dengki
6. Yaa Salaam 136x setiap hari penyakit yang kita derita Insya Allah akan sembuh, kalau nengok orang sakit bacakan ini 136x Insya Allah akan segera sembuh
7. Yaa Mu’min 136x setiap hari mendidik diri sendiri + usaha amankan diri dari lingkungan dan perbuatan jahat
8. Yaa Muhaimin sebanyak2nya agar kita terpelihara dan hati menjadi bersih serta terang
9. Yaa Aziiz 40x setiap habis shalat shubuh, selama 40hari Insya Allah akan mendapat pertolongan dari Allah dalam hidupnya
10. Yaa Jabbar 226x tiap pagi dan sore, Insya Allah orang-orang yang memusuhi tidak akan berdaya akan tunduk atas pertolongan Allah…
11. Yaa Mutakabbir dibaca sebanyak-banyaknya akan di unggulkan dari musuh-musuhnya, jika dibaca ketika bersetubuh Insya Allah akan di karuniai Anak
12. Yaa Khaaliq 5000x Barang yang hilang/keluarga pergi tanpa pamit, Insya Allah dapat diatasi, dibaca malam hari, Allah akan utus Malaikat
13. Yaa Baari’ 100x setiap hari Insya Allah kita akan terbebas dari kesulitan dan sakit yang sedang kita derita
14. Yaa Mushawwir Suami Istri yang belum mempunyai anak supaya berpuasa, Istri 7 hari dan Suami 3 hari, tiap akan berbuka, baca asma ini 21x
15. Yaa Ghaffaar 100x dalam menunggu sholat Jum’at di masjid Insya Allah dosa-dosanya terdahulu akan dapat pengampunan
16. Yaa Qahaar Tiap malam terus menerus sebanyak-banyaknya Insya Allah mendapat ketenangan bathin, bebas dari hidup sukar + kesalahan
17. Yaa Wahhaab 300x setiap hari setelah shaLat 5 waktu, akan terkabul permohonannya atau 100x setelah shalat Tahajjud 3/7 malam berturu-turut
18. Yaa Razaaq menyebut asma ini sebanyak-banyaknya setiap hari, Insya Allah akan selalu dikaruniai rizki yang berkecukupan
19. Yaa Fattah Menyebut Asma ini sebanyak-banyaknya tiap hari selesai shalat subuh, Allah SWT. membuka hati + pikiran dan dimudahkan dalam menghadapi segala persoalan
20. Yaa ‘aliim Dzikir asma ini atau Yaa AAlimul Ghaibi wasyahaadah 100x tiap usai shalat Fardhu akan di karuniai Ilmu Ma’rifat sempurna
21. Yaa Qaabidh Dzikir asma ini sebanyak-banyaknya terus-menerus Insya Allah terhindar dari ancaman jahat dan cukup sandang pangan
22. Yaa Baasith 10x tiap usai shalat Dhuha, Allah akan karuniai rezeki yang tak putus-putus + ditambah ilmunya.
23. Yaa Khaafidh 500x dengan Khusyuk dan Tawadhu, akan terlindung dari perbuatan jahat + maksud-maksudnya di kabulkan Allah
24. Yaa Raafi’ 100x setiap hari mininggikan martabat+kehidupannya berhasil
25. Yaa Mu’izz 140x setiap usai sholat isya malam Selasa + Jum’At terus menerus, timbul rasa tsakut pada Allah dan kehidupannya akan di hormati
26. Yaa Mudzil 75x terus menerus, Insya Allah akan medapat perlindungan NYA dari perbuatan jahat
27. Yaa Samii’ 100x tiap hari Kamis usai sholat Dzuhur tanpa setahu orang lain, akan terkabul permohonannya
28. Yaa Bashiir 100x sebelum shalat Jum’at. Allah SWT. akan membuka mata hati dan pikiran serta bermartabat tinggi
29. Yaa Hakam sebanyak-banyaknya i tengah malam, Insya Allah akan di karuniai ilmu rahasia + Hikmah agama
30. Yaa ‘Adl 104x tiap usai sholat fardhu, Insya Allah akan di karuniai sifat Adil serta diperlakukan Adil orang lain
31. Yaa Khabiir Sebanyak-banyaknya Insya Allah akan dihindarkan dari perbuatan orang Dzalim serta di perbaiki sifatnya yang buruk
32. Yaa Haliim Sebanyak-banyaknya tiap hari usai shalat fardhu akan terhindar dari bencana alam dan kokoh kedudukannya
33. Yaa Azhiim sebanyak-banyaknya tiap hari, Insya Allah akan dimuliakan oleh setiap orang dan Allah melimpahkan karunia yang tak putus-putus
34. Yaa Ghafuur Sebanyak-banyaknya tiap malam, Allah lenyapkan kesukaran-kesukaran dan ampuni dosa-dosa mereka yang taubat
35. Yaa Syakuur Dzikir ini Insya Allah dijernihkan hatinya dan disembuhkan dari sakit yang di derita
36. Yaa ‘Aliyy Terus-menerus dengan kerendahan hati akan dicerdaskan dan ditambahkan keyakinannya
37. Yaa Khabiir 100x tiap hari, akan mendapat penghormatan dari sesama manusia
38. Yaa Haafizh 16x Tiap hari Insya Allah akan terlindungi dari mara bahaya
39. Yaa Muqiit Dzikir ini fadhilahnya memperbaiki sifat buruk keluarga kita dan memperkuat pribadi kita sendiri
40. Yaa Hasiib Dzikir ini tiap hari, Insya Allah terhindar dari mara bahaya dan bebas dari rasa takut
41. Yaa Jaliil 73x tipa hari, pagi, sore dan tengah malam Insya Allah akan mengalami perubahan baik dalam kehidupan pribadi
42. Yaa Kariim 280x menjelang tidur akan mendapat kemuliyaannya serta kehormatan dalam hidup
43. Yaa Raqiib Dzikir ini dengan keikhlasan hari, Insya Allah akan dijaga dari marabahaya yang akan menimpa harta keluarga / diri pribadi
44. Yaa Mujiib 55x tiap Shubuh, Allah akan mengabulkan permohonan-permohonan kita
45. Yaa Waasi’ 127x setiap hari akan di anugerahi Allah kehidupan yang cukup serta jalan keluar dari kesempitan hidup
46. Yaa Hakiim membiasakan dzikir ini, Insya Allah akan dikaruniai keberhasilan hidup dan mendapatkan jalan terlepas dari kesukaran
47. Yaa Waduud 1000 setiap hari, terus menerus akan berkembang rasa kasihnya thd sesama dan di kasihi orang lain
48. Yaa Majiid membiasakan dzikir ini Insya Allah akan mendapat kemuliaan, kesejahteraan dan kesehatan
49. Yaa Baa’its 100x sambil meletakkan tangan di dada yang khusyuk serta rendah hati maka Allah akan memberikan terang hati dan Ilmu Hikmah
50. Yaa Syahiid Fadhilah dzikir ini melembutkan hati anggota-anggota keluarga yang membangkang
51. Yaa Haqqu Dzikir ini sebanyak-banyaknya, Insya Allah akan tetap taat kepada Allah
52. Yaa Wakiil 1000x akan meredakan hujan-hujan lebat yang berbadai Topan dan Allah bukakan pintu Rezeki
53. Yaa Qawwiyyu jika dalam keadaan lemah Jasmani dan Rohani, bila membaca Yaa Qawwiyyu Yaa Matiinu 1000x tiap malam, kita kembali kuat dan kedzaliman akan sirna
54. Yaa Matiin Dzikir ini sebanyak-banyaknya dengan hati ikhlas Insya Allah kesulitan kita lenyap
55. Yaa Waliyyu Rajin-rajin Dzikir ini akan selalu dalam lindungan Illahi
56. Yaa Hamiid Membiasakan dzikir ini setiap hari, Allah akan jadikan kita bermoral terpuji dan dikasihi oleh sesama
57. Yaa Muhshii Dzikir berulang-ulang, Allah SWT. akan mempermudah kita pada hari perhitungan ( Kiamat )
58. Yaa Mubdi’ 470x tiap hari dengan hati yang khusyuk, Allah SWT. akan membuat hati dan pikiran jernih, cerdas, creative serta memiliki ilmu Hikmah
59. Yaa Mu’iid 124x tiap usai sholat 5 waktu atau 1240x diwaktu malam, anggota keluarga yang minggat akan kembali dengan selamat
60. Yaa Muhyii Dzikir ini setiap hari, Allah SWT. akan hidupkan hati kita dan muliakan martabat kita didunia dan akherat

Asma'ul husna

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas
No. Nama Arab Indonesia

Allah الله Allah
1 Ar Rahman الرحمن Yang Maha Pengasih
2 Ar Rahiim الرحيم Yang Maha Penyayang
3 Al Malik الملك Yang Maha Merajai/Memerintah
4 Al Quddus القدوس Yang Maha Suci
5 As Salaam السلام Yang Maha Memberi Kesejahteraan
6 Al Mu`min المؤمن Yang Maha Memberi Keamanan
7 Al Muhaimin المهيمن Yang Maha Pemelihara
8 Al `Aziiz العزيز Yang Maha Perkasa
9 Al Jabbar الجبار Yang Memiliki Mutlak Kegagahan
10 Al Mutakabbir المتكبر Yang Maha Megah, Yang Memiliki Kebesaran
11 Al Khaliq الخالق Yang Maha Pencipta
12 Al Baari` البارئ Yang Maha Melepaskan (Membuat, Membentuk, Menyeimbangkan)
13 Al Mushawwir المصور Yang Maha Membentuk Rupa (makhluknya)
14 Al Ghaffaar الغفار Yang Maha Pengampun
15 Al Qahhaar القهار Yang Maha Memaksa
16 Al Wahhaab الوهاب Yang Maha Pemberi Karunia
17 Ar Razzaaq الرزاق Yang Maha Pemberi Rezeki
18 Al Fattaah الفتاح Yang Maha Pembuka Rahmat
19 Al `Aliim العليم Yang Maha Mengetahui (Memiliki Ilmu)
20 Al Qaabidh القابض Yang Maha Menyempitkan (makhluknya)
21 Al Baasith الباسط Yang Maha Melapangkan (makhluknya)
22 Al Khaafidh الخافض Yang Maha Merendahkan (makhluknya)
23 Ar Raafi` الرافع Yang Maha Meninggikan (makhluknya)
24 Al Mu`izz المعز Yang Maha Memuliakan (makhluknya)
25 Al Mudzil المذل Yang Maha Menghinakan (makhluknya)
26 Al Samii` السميع Yang Maha Mendengar
27 Al Bashiir البصير Yang Maha Melihat
28 Al Hakam الحكم Yang Maha Menetapkan
29 Al `Adl العدل Yang Maha Adil
30 Al Lathiif اللطيف Yang Maha Lembut
31 Al Khabiir الخبير Yang Maha Mengenal
32 Al Haliim الحليم Yang Maha Penyantun
33 Al `Azhiim العظيم Yang Maha Agung
34 Al Ghafuur الغفور Yang Maha Pengampun
35 As Syakuur الشكور Yang Maha Pembalas Budi (Menghargai)
36 Al `Aliy العلى Yang Maha Tinggi
37 Al Kabiir الكبير Yang Maha Besar
38 Al Hafizh الحفيظ Yang Maha Memelihara
39 Al Muqiit المقيت Yang Maha Pemberi Kecukupan
40 Al Hasiib الحسيب Yang Maha Membuat Perhitungan
41 Al Jaliil الجليل Yang Maha Mulia
42 Al Kariim الكريم Yang Maha Mulia
43 Ar Raqiib الرقيب Yang Maha Mengawasi
44 Al Mujiib المجيب Yang Maha Mengabulkan
45 Al Waasi` الواسع Yang Maha Luas
46 Al Hakiim الحكيم Yang Maha Maka Bijaksana
47 Al Waduud الودود Yang Maha Mengasihi
48 Al Majiid المجيد Yang Maha Mulia
49 Al Baa`its الباعث Yang Maha Membangkitkan
50 As Syahiid الشهيد Yang Maha Menyaksikan
51 Al Haqq الحق Yang Maha Benar
52 Al Wakiil الوكيل Yang Maha Memelihara
53 Al Qawiyyu القوى Yang Maha Kuat
54 Al Matiin المتين Yang Maha Kokoh
55 Al Waliyy الولى Yang Maha Melindungi
56 Al Hamiid الحميد Yang Maha Terpuji
57 Al Muhshii المحصى Yang Maha Mengkalkulasi
58 Al Mubdi` المبدئ Yang Maha Memulai
59 Al Mu`iid المعيد Yang Maha Mengembalikan Kehidupan
60 Al Muhyii المحيى Yang Maha Menghidupkan
61 Al Mumiitu المميت Yang Maha Mematikan
62 Al Hayyu الحي Yang Maha Hidup
63 Al Qayyuum القيوم Yang Maha Mandiri
64 Al Waajid الواجد Yang Maha Penemu
65 Al Maajid الماجد Yang Maha Mulia
66 Al Wahiid الواحد Yang Maha Tunggal
67 Al Ahad الاحد Yang Maha Esa
68 As Shamad الصمد Yang Maha Dibutuhkan, Tempat Meminta
69 Al Qaadir القادر Yang Maha Menentukan, Maha Menyeimbangkan
70 Al Muqtadir المقتدر Yang Maha Berkuasa
71 Al Muqaddim المقدم Yang Maha Mendahulukan
72 Al Mu`akkhir المؤخر Yang Maha Mengakhirkan
73 Al Awwal الأول Yang Maha Awal
74 Al Aakhir الأخر Yang Maha Akhir
75 Az Zhaahir الظاهر Yang Maha Nyata
76 Al Baathin الباطن Yang Maha Ghaib
77 Al Waali الوالي Yang Maha Memerintah
78 Al Muta`aalii المتعالي Yang Maha Tinggi
79 Al Barri البر Yang Maha Penderma
80 At Tawwaab التواب Yang Maha Penerima Tobat
81 Al Muntaqim المنتقم Yang Maha Pemberi Balasan
82 Al Afuww العفو Yang Maha Pemaaf
83 Ar Ra`uuf الرؤوف Yang Maha Pengasuh
84 Malikul Mulk مالك الملك Yang Maha Penguasa Kerajaan (Semesta)
85 Dzul Jalaali Wal Ikraam ذو الجلال و الإكرام Yang Maha Pemilik Kebesaran dan Kemuliaan
86 Al Muqsith المقسط Yang Maha Pemberi Keadilan
87 Al Jamii` الجامع Yang Maha Mengumpulkan
88 Al Ghaniyy الغنى Yang Maha Kaya
89 Al Mughnii المغنى Yang Maha Pemberi Kekayaan
90 Al Maani المانع Yang Maha Mencegah
91 Ad Dhaar الضار Yang Maha Penimpa Kemudharatan
92 An Nafii` النافع Yang Maha Memberi Manfaat
93 An Nuur النور Yang Maha Bercahaya (Menerangi, Memberi Cahaya)
94 Al Haadii الهادئ Yang Maha Pemberi Petunjuk
95 Al Baadii البديع Yang Indah Tidak Mempunyai Banding
96 Al Baaqii الباقي Yang Maha Kekal
97 Al Waarits الوارث Yang Maha Pewaris
98 Ar Rasyiid الرشيد Yang Maha Pandai
99 As Shabuur الصبور Yang Maha Sabar